شلوار اسلش سایز بزرگ

این نوع دسته بندی شلوار اسلش سایز بزرگ را حدودا برای کمر بالاتر از 44 و 46 به سایز بندی ایرانی در نظر گرفتیم البته شما باید برای خرید وانتخاب  راهنمای سایز بندی را مطالعه کنید.