این دسته بندی شلوار اسلش طرح دار مربوط به قواره متوسط می باشد البته شما در شلوارهای چند سایزه باید به اندازه ها دقت کنید و بسته به جثه خود یکدسته پایینتر (سایز تین ایجر و لاغر اندام) و یا یکدسته بزرگتر (سایز بزرگ ) را هم ببینید.

در بعضی از کارهای سایزبندی  ممکن است سایز مثلا 1 برای یکدسته پایین تر وسایز3بزرگتر برای یکدسته بالاتر باشد (سایز بزرگ) بیشتر به اندازه ها دقت کنید.

Filter