شلوار اسلش طرح دار

این دسته بندی شلوار اسلش طرح دار مربوط به قواره متوسط می باشد البته شما باید به اندازه ها دقت کنید و بسته به جثه خود یکدسته پایینتر (سایز تین ایجر و لاغر اندام) و یا یکدسته بزرگتر (سایز بزرگ ) را هم ببینید.

در سایز تین ایجر اکثرا اسلشها طرحدار هستند.

در بعضی از کارهای سایزبندی  ممکن است سایز کوچک برای یکدسته پایین تر وسایزهای بزرگتر برای یکدسته بالاتر باشد بیشتر به اندازه ها دقت کنید.