شلواراسلش ساده

این دسته بندی شلوار اسلش مربوط به قواره متوسط می باشد البته شما باید به اندازه ها دقت کنید وبسته به جثه خود یکدسته پایینتر (سایز تین ایجر ولاغر اندام) و یا یکدسته بزرگتر (سایز بزرگ ) را هم ببینید.

در بعضی از کارهای سایزبندی هم ممکن است سایز کوچک برای یکدسته پایین تر وسایزهای بزرگتر برای یکدسته بالاتر باشد بیشتر به اندازه ها دقت کنید.

× گفتگو از واتساپ