در این دسته بندی ما 2 گروه اندازه شلوار را قرار داده ایم:

1- مدلهای جذب که قد کار ممکن است بین 95 تا 110 سانتیمتر باشد.

2- بعضی مدلها که ممکن است قواره بزرگتری نسبت به دسته 1 داشته باشند ولی به خاطر قد انها مثلا 95 یا 100 در این دسته بندی تین ایجر قرار داده ایم.

البته بعضی از مدلها که در دسته بندی شلوار اسلش ساده و یا شلوار اسلش مدل دار هستند  دارای چند سایز هستند که سایز های کوچک انها نیز ممکن است با این سایز تین ایجر هم اندازه باشد که می توانید با کلیک روی انها ان مدلها را نیز مشاهده کنید.

ولی مهمترین معیار مقایسه اندازه ان با اندازه لباسهای فعلی شما می باشد.

Filter