راهنمای سایزبندی پوشاک

 

اندازه ها وسایز شلوار اسلش (cm)

با توجه به کشی بودن کمر اندازه d مهمترین معیار اندازه ما است .

e اندازه عرض پاچه شلوار در قسمت قد تقسیم بر دو می باشد.(مثلا در قد 100 سانتیمتر ما دروسط ان یعنی سانتیمتر 50 عرض ان نقطه را اندازه گرفتیم.)

a کمرکشی (در شلوار اسلش)

سایزبندی شلوار سیرنام

سایزبندی شلوار سیرنام

 

راهنمای سایزبندی سایر محصولات در دست طراحی می باشد.